Присягя курсантів кафедри військової підготовки Луцького НТУ, м.Луцьк, 28.07.2018 року