Положення про членство у Волинському обласному спортивному Клубі «Магістр»

            «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

   Рішенням Президії Волинського обласного

                                                                                          спортивного клубу «Магістр»

                                                                                          (протокол № 35 від
27
серпня 2022 року)

 

Положення

про  членство у Волинському обласному спортивному клубі «Магістр»

 

            1. Клуб будує свою діяльність  на засадах добровільності членства.

         2. При вступі до Волинського обласного спортивного клубу «Магістр»:

         2.1.  громадяни зобов’язані надати наступні документи:

         - письмову заяву адресовану Президії  ВОСК «Магістр»  (згідно додатку № 1);

         - анкету особи, яка вступає (згідно додатку № 2);

         - довідку лікаря про стан здоров’я.

         Після надходження вищевказаних документів, сплати добровільних членських внесків, за результатом прийнятого Президією ВОСК «Магістр»  позитивного  рішення, кандидати на вступ до Клубу набувають прав його члена.

         3. Члени Клубу мають право:

         - брати участь у діяльності Клубу;

         - приймати участь у спортивних, навчальних, методичних та інших заходах, що проводяться Клубом;

         - обирати і бути обраним до керівних органів Клубу;

         - одержувати повну і достовірну інформацію щодо діяльності Клубу, матеріальну, методичну, консультативну допомогу Клубу;

        - брати участь у плануванні та обговоренні питань поточної діяльності Клубу;                                   

        - вносити пропозиції щодо покращення роботи Клубу, усунення недоліків у роботі його органів і керівництва;

        - з дозволу Президії Клубу користуватись майном і символікою Клубу;

        - вільно виходити з членів Клубу.

        4. Члени Клубу зобов’язані:

        - додержуватись у своїй діяльності вимог Статуту та регламентуючих документів Клубу;

        - виконувати рішення керівних органів Клубу, прийняті у межах їх компетенції;

        - підтримувати своїми діями авторитет Клубу, дотримуватись дисципліни, норм моралі та ділової конструктивної критики;

        - своєчасно сплачувати  членські  внески;

        - до 15 вересня кожного поточного навчально-тренувального року  надати довідку лікаря про стан здоров’я або пройти медогляд у відділенні спортивної медицини Волинської обласної (спортивному диспансері) та повідомляти  про зміни, що сталися в установчих даних  (згідно додатку  № 3).

         5. Членство в Клубі  може бути припинене на підставі:

         - особистої заяви, повідомлення члена Клубу про його вихід із організації;

         - рішення  Президії про виключення з Клубу.

        6. Підставами для прийняття рішення про виключення з ВОСК «Магістр» є: 

        - дії несумісні з його Статутом (грубі порушення статутних вимог, дисциплін, норм моралі, неетичні вчинки);

        - умисне невиконання рішень керівних органів Клубу;

        - неучасть більше ніж півроку без поважних причин у роботі Клубу;

        - несплата впродовж трьох місяців членських внесків.

        7.  Розміри добровільних членських внесків встановлюються Президією ВОСК «Магістр»  для членів Клубу окремо на кожний навчально-тренувальний рік.

         На 2022 – 2023 навчально-тренувальний рік розміри добровільних щомісячних членських внесків становлять:  

         - для спортсменів, які займаються в м. Луцьку 650 (шістсот п'ятдесят) гривень;

         - для спортсменів, які займаються в м. Ківерці 500 (п'ятсот) гривень;

         - для спортсменів, які займаються в смт. Торчині 450 (чотириста п'ятдесят) гривень.

         8. Порядок сплати внесків: до 5 числа поточного місяця.

         9.  За рішенням Президії Клубу сума членських  внесків може бути зменшена в індивідуальному порядку:

         - для дітей з багатодітних сімей із важким матеріальним положенням (що об’єктивно підтверджується),  дітей-сиріт, спортсменів-інвалідів, спортсменів-ветеранів;

         - у випадку  членства у Клубі двох і більше дітей з однієї сім’ї;

         - в разі надання Клубу добровільної  фінансової або матеріальної допомоги  на суму, що перевищує загальний розмір щомісячних членських внесків за поточний рік;

         - при досягненні великих  спортивних результатів, що значно збільшують  авторитет Клубу;

         - «почесним членам Клубу»;

         - в інших випадках - за рішенням Президії Клубу.