Положення про проведення конкурсу на звання «Кращого спортсмена року»

                                                                                                  «ЗАТВЕРДЖЕНО»

                                                                                                     Рішенням Президії Волинського обласного

                                                                                                     спортивного клубу «Магістр»

                                                                                                     (протокол № 25 від 01 грудня 2017 року)

 

 

Положення

про  проведення конкурсу на звання «Кращого спортсмена року»

  Волинського обласного спортивного клубу «Магістр»

 

          1.  Мета та завдання конкурсу:

               - сприяння розвитку системи підвищення кваліфікації спортсменів Клубу;

               - підвищення рівня фізичного, психологічного та  духовного розвитку спортсменів, а також рівня їх майстерності;

               - стимулювання членів Клубу до навчально-тренувального та виховного  процесу, до участі у змаганнях різного рівня та інших спортивних заходах.

          2. Умови проведення конкурсу:

               2.1. Всі спортсмени ВОСК «Магістр», які приймають постійну участь у навчально-тренувальному процесі Клубу, незалежно від терміну їх членства в організації,   приймають автоматичну участь у конкурсі на  звання «Кращого спортсмена року».

               2.2. Даний конкурс є щорічним та визначає переможця, а також призерів навчально-тренувального року (за період з 1 вересня по 31 серпня кожного року).

               2.3. За кожну участь спортсмена у спортивних заходах Клубу та здобуті ним результати  йому  зараховуються бали, згідно Таблиці  нарахування балів  (додаток N 1 до Положення) та Роз’яснення до порядку нарахування балів (додаток N 2 до Положення).

               2.4. Спортсмен, який за результатами    своєї участі у спортивних заходах Клубу   впродовж  навчального   року, набирає найбільшу за кількістю суму балів, визнається  переможцем конкурсу та оголошується «Кращим спортсменом року» ВОСК «Магістр». Дане звання він носить впродовж навчально-тренувального року до оголошення наступного  переможця конкурсу.  Здобуття   спортсменом звання  «Кращого спортсмена року»   не позбавляє  його права  участі у послідуючому  щорічному конкурсі,  так само як і  не надає жодних переваг в наступному році.   

                2.5. Спортсмени, які за результатами    своєї участі у спортивних заходах Клубу   впродовж  навчального   року, набирають другу та третю за кількістю суму балів, визнаються срібними та бронзовими відповідно призерами даного конкурсу.

                2.6. Підрахунок балів, які набрали спортсмени за навчально-тренувальний рік, проводиться комісією, сформованою з числа всього тренерського складу Клубу, станом на 1 вересня наступного навчального  року. Голова комісії –  майстер спорту з рукопашного бою Грисюк Дмитро Ігорович. Секретар комісії  – технічний директор  Клубу Єфімов Олексій Олегович.

                2.7. Результати конкурсу оголошуються серед спортсменів усіх навчально-тренувальних груп ВОСК «Магістр» на початку вересня кожного наступного року. 

            3. Фінансові умови проведення конкурсу:

                 3.1. Усі витрати  пов’язані із   організацію  та  проведенням конкурсу покладаються на  ВОСК «Магістр».

                 3.2. Переможець конкурсу нагороджується пам’ятною відзнакою – іменною «дошкою-гравертоном» (другий екземпляр якої зберігається в Клубі) та медаллю.

                 3.3. Призери даного конкурсу нагороджуються медалями відповідних ступенів.

            4. Внесення змін до умов конкурсу:

                 4.1. Будь-яке внесення змін до умов проведення конкурсу, порядку нарахування балів за участь у спортивних заходах,  тощо здійснюється на підставі рішення Президії ВОСК «Магістр» шляхом внесення відповідних змін до  Положення про  проведення конкурсу на звання «Кращого спортсмена року»  Волинського обласного спортивного клубу «Магістр».

                 4.2. Забороняється вносити будь-які зміни чи доповнення до умов проведення конкурсу за три місяці до завершення навчально-тренувального року (тобто після 1 червня поточного року).